MS Dynamics 365 Developer at Cleverlance (Bratislava, Slovakia)

MS Dynamics 365 Developer at Cleverlance (Bratislava, Slovakia)


Add To Bookmarks
Company:
Location: Bratislava, Slovakia
Type: Full Time
Created: 2021-09-02 05:01:06

Apply Here


Sleduješ technický pokrok v MS Dynamics a máš skúsenosti s najnovšou verziou 365? Sta sa súasou projektov, kde sa zapojíš do on-premise aj cloudových riešení.

o a aká v tejto role?

 • budeš sa podiea na on-premise, ale aj cloudových D365 riešeniach
 • budeš vyvíja rozšírenia a integrácie D365 CRM
 • budeš tvori customizáciu a konfiguráciu D365
 • toto všetko na základe funkných poiadaviek a technických špecifikácií
 • súasou je aj vypracovanie technickej dokumentácie

Aké vedomosti a skúsenosti zúroíš?

 • máš za sebou integrácie on-premise, i cloudových riešení D365, vnímaš ich technickú komplexnos a máš prehad/prax aj s predchádzajúcimi verziami
 • zaujmú nás aj tvoje skúsenosti s cloudovými riešeniami, najmä s Azure
 • na projektoch si sa podieal/a na API manamente, písal/a si pokroilé dotazy a vytváral/a vlastné konektory
 • jednou z tvojich zruností je aj vývoj funkných prvkov pomocou PCF
 • vieš, na o slúi SQL Server Integration Services
 • výhodou bude skúsenos s programovaním v C#, hlbšie vedomosti SQL, orientácia v UML diagramoch
 • preferuješ vývoj v agilnom tíme
 • slovenský alebo eský jazyk ovládaš výborne, anglitinu na pokroilej úrovni

o ti ponúkame?

 • príjemné pracovné prostredie a stabilné zázemie dobre prosperujúcej eskej IT firmy, pôsobiacej na trhu od roku 2000, na Slovensku pôsobíme 16 rokov
 • priestor pre samostatnú a kreatívnu prácu s monosou realizácie vlastných nápadov a príleitosami stále sa ui nové veci a prístupy
 • u nás máš monos ovplyvova svoje smerovanie vo firme, rás technologicky aj kariérne
 • kvalitné HW i SW vybavenie, prístup k najmodernejším technológiám a špecifickým projektom
 • v Cleverlance získaš vo svojom rozvoji kvalitnú podporu aj vaka bohatej ponuke interných a externých školení
 • ponúkame Ti mzdu, ktorej základná zloka bude od 1 700,- EUR brutto mesane – jej konkrétna výška sa bude odvíja od Tvojich skutoných znalostí a skúseností, kvalifikácie a odbornosti
 • ponúkame Ti benefity akými sú zázemie moderných kancelárií v centre mesta, s kvalitným vybavením pre športovcov a milovníkov kvalitného jedla a kávy, aká a mnostvo firemných akcií, výuka AJ/NJ, Multisport karta, sick days, po vzájomnej dohode u vybraných projektov monos iastoného home office, a alšie.