.NET Developer at Cleverlance (Bratislava, Slovakia)

.NET Developer at Cleverlance (Bratislava, Slovakia)


Add To Bookmarks
Company:
Location: Bratislava, Slovakia
Type: Full Time
Created: 2021-10-15 05:00:39

Apply Here


Láka a výzva? Programuješ v .NET a chceš zisti, ako fungujú veké medzinárodné projekty? Aktuálne hadáme .NET vývojára. aká a spolupráca so skúsenými špecialistami pri návrhu designu a implementácie riešení, ktoré vyuívajú najnovšie technológie od Microsoftu!

o a aká v tejto role?

 • budeš sa podiea na vývoji integranej vrstvy pre webové aplikácie a to vrátane spolupráce na analýze poiadaviek zákazníka a ich implementácii
 • vítaný je aj presah do architektúry, schopnos návrhov riešení a voba technológií a nástrojov
 • technologicky nebudeš stagnova, podporíme tvoje konštantné vzdelávanie sa v odbore a aj technologický rast

Aké vedomosti a skúsenosti u nás zúroíš?

 • máš za sebou projekty v rôznych technológiách a nástrojoch .NET/C# a v poslednej dobe ti neunikol ani .NETCore a Azure
 • NHibernate a Entity framework nie sú pre teba neznáme slová
 • oceníme tvoje skúsenosti s aplikovaním Dependency Injection
 • poradíš si aj s WCF a implementácia WebAPI, REST i webových sluieb je tvojím denným chlebom
 • MS SQL Server je samozrejmosou, ale nestratíš sa ani v Mongo DB
 • výhodou je znalos webových technológií (HTML, CSS, LESS/SASS, JavaScript, Bootstrap) a ich vyuitie v ASP.NET aplikáciách
 • so záujmom o front-end získaš našu pozornos (Angular/React)
 • profesionálny a proaktívny prístup
 • organizovanos a schopnos stanovi si priority
 • znalos eského alebo slovenského jazyka na výbornej úrovni a anglického jazyka na pokroilej úrovni

o ti ponúkame?

 • príjemné pracovné prostredie a stabilné zázemie dobre prosperujúcej eskej IT firmy, pôsobiacej na trhu od roku 2000, na Slovensku pôsobíme 16 rokov
 • priestor pre samostatnú a kreatívnu prácu s monosou realizácie vlastných nápadov a príleitosami stále sa ui nové veci a prístupy
 • u nás máš monos ovplyvova svoje smerovanie vo firme, rás technologicky aj kariérne
 • kvalitné HW i SW vybavenie, prístup k najmodernejším technológiám a špecifickým projektom
 • v Cleverlance získaš vo svojom rozvoji kvalitnú podporu aj vaka bohatej ponuke interných a externých školení
 • ponúkame Ti mzdu, ktorej základná zloka bude od 1 700,- EUR brutto mesane – jej konkrétna výška sa bude odvíja od Tvojich skutoných znalostí a skúseností, kvalifikácie a odbornosti
 • ponúkame Ti benefity akými sú zázemie moderných kancelárií v centre mesta, s kvalitným vybavením pre športovcov a milovníkov kvalitného jedla a kávy, aká a mnostvo firemných akcií, výuka AJ/NJ, Multisport karta, sick days, po vzájomnej dohode u vybraných projektov monos iastoného home office, a alšie.