IT Analyst at Cleverlance (Prague, Czechia)

IT Analyst at Cleverlance (Prague, Czechia)


Add To Bookmarks
Company:
Location: Prague, Czechia
Type: Full Time
Created: 2021-10-21 05:00:53

Apply Here


Chcete se podílet na zajímavých projektech z oblasti bankovnictví, telca nebo industry?Máte zkušenosti s vytváením technického ešení dle business poadavk zákazníka? Umíte pipravit analytickou dokumentaci, která se dobe te nejen vývojám a implementátorm, kteí s vámi na ešení spolupracují?Dejte nám o sob vdt!

CO BYSTE ML(A) UMT?
 • schopnost analyzovat a formulovat funkní a nefunkní poadavky
 • schopnost formulovat datové struktury, definovat rozhraní
 • schopnost modelace proces, znalost Enterprise Architect podmínkou a prezentování poadavk v grafické form
 • organizaní schopnosti s drazem na velký objem získaných informací
 • znalost souasných metod pouívaných pi práci s poadavky (UML, Use Cases, BPMN, ITIL, ...)
 • znalost XML, SQL výhodou
 • znalost financí, orientace v bankovnictví
 • ochota neustále na sob pracovat a odborn se rozvíjet
 • týmový hrá, výborné komunikaní schopnosti
 • samostatnost, spolehlivost, odolnost vi stresu
 • výborná znalost J/SJ, anglický jazyk na velmi dobré úrovni (slovem i písmem)

CO NABÍZÍME?

 • zázemí dynamicky rostoucí, a pesto stabilní eské firmy, psobící na trhu ji od roku 2000
 • prostor pro samostatnou a kreativní práci (s moností realizace vlastních nápad a inovací)
 • stále se budete uit nové vci a pístupy
 • u nás máte monost ovlivovat své smrování ve firm a ve svém rozvoji
 • kvalitní HW i SW vybavení, pístup k nejmodernjším technologiím a specifickým projektm
 • flexibilní pracovní dobu
 • otevené a pátelské prostedí
 • podporu pi odborném rozvoji, bohatou nabídku interních a externích školení - více informací na Cleverlance FB stránkách
 • mobil s tarifem a k tomu i zvýhodnný firemní telefonní a datový tarif s moností vyuití pro rodinné píslušníky
 • zázemí moderních kanceláí na Palmovce v blízkosti stanice metra
 • oberstvení na pracovišti, relaxaní místnost
 • benefity (Multisport karta, píspvek na ivotní a penzijní pipojištní, výuka AJ/NJ/RJ, sick days, píspvek na stravování, po vzájemné dohod u vybraných projekt monost ásteného home office, a další)