Test Automation Engineer at Cleverlance (Bratislava, Slovakia)

Test Automation Engineer at Cleverlance (Bratislava, Slovakia)


Add To Bookmarks
Company:
Location: Bratislava, Slovakia
Type: Full Time
Created: 2021-11-05 05:01:04

Apply Here


Máš prax v implementácii a realizácii automatizovaných testov, vrátane ich programovania a vyhodnocovania? Ozvi sa a dozvieš sa viac, ako uplatni svoje doteraz nadobudnuté skúsenosti u nás v Cleverlance.

o a aká v tejto role?

 • plánovanie a organizácia testovania
 • návrh a údrba testovacieho prostredia na testovanie chýb
 • tvorba test case poda testovacieho plánu a ich automatizácia
 • návrh, implementácia automatizovaných testov, realizácia automatizovaných testov
 • tvorba, realizácia a údrba funkných manuálnych regresných a integraných testov
 • analýza výsledkov testovania, reporting
 • spolupráca s vývojármi

Aké vedomosti a skúsenosti u nás zúroíš?

 • zúroíš doteraz nadobudnuté skúsenosti s prípravou, realizáciou a vyhodnocovaním testov – znalos princípov QA a cyklu vývoja SW
 • máš dokladovatenú prax s nástrojmi pre automatizáciu (JUnit/Jenkins/Postman/LoadRunner/JMeter/TestComplete/Cucumber)
 • vyuiješ svoje skúsenosti so skriptovaním v Clojure, Python, príp. iné
 • testovanie API a GUI bolo tvojou základnou pracovnou náplou
 • znalos písania testovacích scenárov
 • uvítame aj tvoje skúsenosti s výkonnostným i záaovým testovaním
 • a toto všetko si robil/a v microservicovej architektúre a na cloudových riešeniach
 • bez praktickej znalosti SQL sa nezaobídeš
 • ovládaš prácu v JIRA, Confluence
 • zaboduješ, ale nie je podmienkou, znalos ítania z diagramov UML, EA
 • máš schopnos porozumie logike aplikácií po funknej stránke
 • si tímový hrá, máš zodpovedný a aktívny prístup k práci a riešeniu problémov, samostatnos a zmysel pre detail
 • ovládaš výborne J/SJ, AJ máš na komunikatívnej úrovni

o ti ponúkame?

 • príjemné pracovné prostredie a stabilné zázemie dobre prosperujúcej eskej IT firmy, pôsobiacej na trhu od roku 2000, na Slovensku pôsobíme 16 rokov
 • priestor pre samostatnú a kreatívnu prácu s monosou realizácie vlastných nápadov a príleitosami stále sa ui nové veci a prístupy
 • u nás máš monos ovplyvova svoje smerovanie vo firme, rás technologicky aj kariérne
 • kvalitné HW i SW vybavenie, prístup k najmodernejším technológiám a špecifickým projektom
 • v Cleverlance získaš vo svojom rozvoji kvalitnú podporu aj vaka bohatej ponuke interných a externých školení
 • ponúkame Ti mzdu, ktorej základná zloka bude od 1 500,- EUR brutto mesane – jej konkrétna výška sa bude odvíja od Tvojich skutoných znalostí a skúseností, kvalifikácie a odbornosti
 • ponúkame Ti benefity akými sú zázemie moderných kancelárií v centre mesta, s kvalitným vybavením pre športovcov a milovníkov kvalitného jedla a kávy, aká a mnostvo firemných akcií, výuka AJ/NJ, Multisport karta, sick days, po vzájomnej dohode u vybraných projektov monos iastoného home office, a alšie.