Java EE Developer at Cleverlance () (allows remote)

Java EE Developer at Cleverlance () (allows remote)


Add To Bookmarks
Company:
Location:
Type: Full Time
Created: 2021-11-12 05:00:53

Apply Here


Stojíš si za istotou svojho kódu? Zaujímajú a projekty z oblasti financií, bankovníctva, telekomunikácií alebo priemyslu? Pridaj sa ku nám do projektov. Ras s nami technologicky a získavaj background z rozmanitých oblastí.

o a aká v tejto role?

 • budeš navrhova, vyvíja a podporova prevádzky softvérových riešení
 • uvítame Tvoj záujem o spoluprácu na analýze poiadaviek a návrhu architektúry
 • aká a aj spolupráca s testovacím tímom poas prípravy testov
 • v rámci svojej práce prispeješ k tvorbe technickej dokumentácie
 • staneš sa súasou tímu skúsených špecialistov

Aké vedomosti a skúsenosti u nás zúroíš?

 • technológie, ktoré primárne uvítame na backend: Spring, Spring Boot, JPA/Hibernate, WebServices, SQL, Maven, Docker – iadna z nich nie je nevyhnutnou podmienkou, pokia nás presvedíš o svojich praktických skúsenostiach s obdobnými technológiami a plusom je aj relevantná skúsenos s tvorbou front – endu (React, JavaScript, Angular, výhodou Node.js, Webpack, Material Design, Boostrap a pod.)
 • výhodou pre teba môu by tvoje skúsenosti z integraných projektov (Apache Camel, Tibco/Oracle/IBM ESB a BPM)
 • viac ako schopnos rieši algoritmické hádanky zúroíš svoje skúsenosti a záujem o rôzne frameworky, technológie, design patterns
 • pokia myslíš koncepne a si proaktívny lovek, uvítame tvoje návrhy na zlepšenie kódu a optimalizáciu riešeníu nás máš monos prispieva k alšiemu rozvoju development procesu (DevOps, unit testy, test driven development, branching, deployment proces atd.)
 • slovensky alebo esky komunikuješ na výbornej úrovni, ale tie bez znalosti anglitiny sa nezaobídeš

o ti ponúkame:

 • príjemné pracovné prostredie a stabilné zázemie dobre prosperujúcej eskej IT firmy, pôsobiacej na trhu od roku 2000, na Slovensku pôsobíme 16 rokov
 • priestor pre samostatnú a kreatívnu prácu s monosou realizácie vlastných nápadov a príleitosami stále sa ui nové veci a prístupy
 • u nás máš monos ovplyvova svoje smerovanie vo firme, rás technologicky aj kariérne
 • kvalitné HW i SW vybavenie, prístup k najmodernejším technológiám a špecifickým projektom
 • v Cleverlance získaš vo svojom rozvoji kvalitnú podporu aj vaka bohatej ponuke interných a externých školení
 • ponúkame Ti mzdu, ktorej základná zloka bude od 1 700,- EUR brutto mesane – jej konkrétna výška sa bude odvíja od Tvojich skutoných znalostí a skúseností, kvalifikácie a odbornostip
 • ponúkame Ti benefity akými sú zázemie moderných kancelárií v centre mesta, s kvalitným vybavením pre športovcov a milovníkov kvalitného jedla a kávy, aká a mnostvo firemných akcií, výuka AJ/NJ, Multisport karta, sick days, po vzájomnej dohode u vybraných projektov monos iastoného home office, a alšie.