Senior React Developer at Cleverlance (Prague, Czechia)

Senior React Developer at Cleverlance (Prague, Czechia)


Add To Bookmarks
Company:
Location: Prague, Czechia
Type: Full Time
Created: 2021-05-12 05:00:39

Apply Here


Vývoj frontendu komplexnjších aplikací t zavedl k Reactu, vyuíváš JavaScript i TypeScript? Máš ambici se v blízké budoucnosti stát tech leaderem týmu? CO T EKÁ?

 • budeš spolupracovat na návrhu a vývoji nového UI v Reactu na základ funkní analýzy, spolupodílet se na naprogramování a dodání aplikace
 • budeš podílet na tvorb dokumentace, otestování a code review
 • získáš monost zúroit své zkušenosti v oblasti, o kterou se zajímáš - aktuáln pracujeme na projektech ešící vývoj produktu digitálního bankovnictví, ešení pro obsluhu chytrých dopravních systém nebo front-end pro aplikace v automotive
 • vtšina našich zakázek jsou ešení na míru, pípadn jde o produktový vývoj, u dodávek front-end aplikací je ešena formou agile dodávky
 • preferujeme co nejvíce automatizovat
 • uvítáme tvj zájem o technologický rozvoj týmu a ešených projekt

CO BYS ML(A) UMT?

 • máš cit pro návrh uivatelského rozhraní, zkušenosti z oblasti UX a umíš kódovat pomocí HTML a CSS
 • ve svém portfoliu máš pár vtších projekt v JavaScriptu/TypeScriptu a zejména v Reactu, zuitkuješ i znalost Reduxu
 • znáš význam ES6+ - je ti blízké dret se zásad web standard
 • krom SPA jsi se podílel/a i na vývoji API a microservisech
 • zaboduješ zkušenostmi s vývojem enterprise webových ešení, ideáln pak s agile dodávkou aplikací
 • je ti blízký pístup pouívat zdravý selský rozum a dokáeš k vcem pistupovat pragmaticky
 • záleí ti na svém rozvoji a máš zájem podporovat v tomto smru ostatní leny týmu
 • neobejdeš se bez výborné znalosti eštiny nebo slovenštiny, anglitinu zúroíš, pokud se chceš zapojit do našich mezinárodních projekt

CO NABÍZÍME?

 • píjemné pracovní prostedí a stabilní zázemí dobe prosperující eské IT firmy, psobící na trhu ji od roku 2000
 • prostor pro samostatnou a kreativní práci s moností realizace vlastních nápad a píleitostmi se stále uit nové vci a pístupy
 • u nás máš monost ovlivovat své smrování ve firm
 • kvalitní HW i SW vybavení, pístup k nejmodernjším technologiím a specifickým projektm
 • v Cleverlance získáš ve svém rozvoji kvalitní podporu i díky bohaté nabídce interních a externích školení
 • nabízíme ti benefity jako jsou píspvek na ivotní a penzijní pipojištní, výuku AJ/NJ/RJ, MultiSport kartu, sick days, píspvek na stravné, eká t tu spousta firemních akcí, zázemí moderních kanceláí na Palmovce v blízkosti stanice metra s kvalitním vybavením i pro sportovce a milovníky jídla a kávy, po vzájemné dohod u vybraných projekt monost ásteného home office, a další