DevOps Engineer at Cleverlance (Prague, Czechia)

DevOps Engineer at Cleverlance (Prague, Czechia)


Add To Bookmarks
Company:
Location: Prague, Czechia
Type: Full Time
Created: 2021-05-12 05:01:01

Apply Here


Baví t ist ást automatizace proces nebo je ti naopak vlastní konfigurace provozního prostedí? Poj se podílet na nasazování nových bankovních aplikací a vyuívat na projektu technologie CI/CD jako Docker/Kubernetes, Git, ELK stack.

Hledáme kolegy/n do rzných aplikaních tým, kde si najdeš to své.

CO T EKÁ?

 • staneš se lenem týmu, který poskytuje ešení pro kontejnerovou virtualizaci
 • za tebou pjde zlepšování a automatizace proces /deployment, testování/
 • budeš spolupracovat s vývojovými týmy i týmem provozu pi konfiguraci a ladní infrastruktury tak, aby byla zajištna provozní stabilita aplikací
 • souástí tvé práce bude monitoring událostí a alerting
 • uvítáme tvé vlastní nápady a návrhy technických ešení,
 • získáš píleitost podílet na návrhu infrastruktury aplikací, na jejich optimalizaci a po instalaci nových verzí a jejich údrb

CO BYS ML/A UMT?

 • pro podporu aplikaního vývoje se ti hodí znalost SQL a Java EE
 • neobejdeš se bez zkušeností se psaním skript v Bash, Python nebo Perl
 • velmi aktivn zúroíš své zkušenosti s verzovacími a workflow management nástroji – zejména Git
 • máš praxi s instalací, konfigurací a administrací Kubernetes platformy
 • uvítáme zkušenosti s administrací nástroj IBM, Apache, nginx a provozem aplikací v kontejnerech /Docker/, vetn jejich monitoringu
 • zaboduješ svými zkušenostmi s orchestrací – Ansible, Terraform, ArgoCD
 • v této roli vyuiješ své znalosti v návrhu CI/CD pipeline
 • výhodou ti bude orientace v základech práce s Linux OS, v problematice sítí a jejich zabezpeením
 • jsi týmový hrá a nenechá t chladným/ou jakákoliv píleitosti ke zlepšení ve svené oblasti
 • zakládáš si na svých analytických a komunikaních schopnostech
 • umíš výborn esky i slovensky, aktivní anglitinu potebuješ minimáln na technickou dokumentaci

CO NABÍZÍME?

 • píjemné pracovní prostedí a stabilní zázemí dobe prosperující eské IT firmy, psobící na trhu ji od roku 2000
 • prostor pro samostatnou a kreativní práci s moností realizace vlastních nápad a píleitostmi se stále uit nové vci a pístupy
 • u nás máte monost ovlivovat své smrování ve firm
 • kvalitní HW i SW vybavení, pístup k nejmodernjším technologiím a specifickým projektm
 • ke své práci obdríte notebook a mobil se zvýhodnným tarifem
 • v Cleverlance získáte ve svém rozvoji kvalitní podporu i díky bohaté nabídce interních a externích školení
 • nabízíme vám benefity jako jsou píspvek na ivotní a penzijní pipojištní, výuku AJ/NJ/RJ, MultiSport kartu, sick days, píspvek na stravné, eká t tu spousta firemních akcí, zázemí moderních kanceláí na Palmovce v blízkosti stanice metra s kvalitním vybavením i pro sportovce a milovníky jídla a kávy, po vzájemné dohod u vybraných projekt monost ásteného home office, a další