Test Automation Engineer at Cleverlance (Prague, Czechia)

Test Automation Engineer at Cleverlance (Prague, Czechia)


Add To Bookmarks
Company:
Location: Prague, Czechia
Type: Full Time
Created: 2021-07-16 05:00:59

Apply Here


Máš praxi v navrhování, implementaci a realizaci automatizovaných test? Orientuješ se v Seleniu a SoapUI a nejsou ti cizí pojmy Grafana a Kibana? Máš ambice, nebo u dokonce programuješ? Pojme se sejít a proberme monosti, jak uplatnit tvé zkušenosti na smysluplných ešeních na Cleverlance projektech v oblasti bankingu a telca.

Co t v této roli eká?

 • budeš navrhovat, implementovat a realizovat automatizované testy
 • návrhy a realizace a údrba funkních manuálních a integraních test t té neminou
 • pevezmeš zodpovdnost za návrh a údrbu testovacího prostedí na testování chyb
 • budeš se podílet na vytváení test case podle testovacího plánu
 • za tebou pjde práce s logy a databázemi, zejména vyhledávání a filtrování, napíklad v Kiban
 • analýza výsledk testování, reporting, zpracování dokumentace bude také tvj pravidelný sport
 • budeš spolupracovat s ostatními leny týmu

Jaké znalosti a zkušenosti u nás zúroíš?

 • vyuiješ své zkušenosti s pípravou, provádním a vyhodnocováním test – bude se ti hodit i znalost princip QA a cyklu vývoje SW
 • máš dokladovatelnou praxi s nkterým z nástroj pro automatizované testování (nap. Selenium/JMeter/SoapUI atd.)
 • u nás zúroíš své zkušenosti s programováním v jazycích Java / Python / C++ / C# / JavaScript
 • budeš mít prostor vyuít své znalosti psaní testovacích scéná
 • uvítáme i tvé zkušenosti s výkonnostním i zátovým testováním
 • pijdou ti vhod zkušenosti s nástroji jako GIT, GitLab, Jenkins, Grafana, Kibana apod.
 • bez praktické znalosti SQL se neobejdeš
 • umíš pracovat v JIRA, Confluence
 • zaboduješ znalostí tení z diagram UML, EA
 • máš schopnost porozumní logice aplikací po funkní stránce
 • jsi týmový hrá/ka, máš zodpovdný a aktivní pístup k práci a ešení problém, samostatnost a smysl pro detail
 • ovládáš výborn eštinu/slovenštinu, anglitinu máš na komunikativní úrovni

Co ti nabízíme?

 • píjemné pracovní prostedí a stabilní zázemí dobe prosperující eské IT firmy, psobící na trhu ji od roku 2000
 • prostor pro samostatnou a kreativní práci s moností realizace vlastních nápad a píleitostmi se stále uit nové vci a pístupy
 • u nás máš monost ovlivovat své smrování ve firm
 • kvalitní HW i SW vybavení, pístup k nejmodernjším technologiím a specifickým projektm
 • v Cleverlance získáš ve svém rozvoji kvalitní podporu i díky bohaté nabídce interních a externích školení
 • nabízíme ti benefity jako jsou píspvek na ivotní a penzijní pipojištní, výuku AJ/NJ/RJ, MultiSport kartu, sick days, píspvek na stravné, eká t tu spousta firemních akcí, zázemí moderních kanceláí na Palmovce v blízkosti stanice metra s kvalitním vybavením i pro sportovce a milovníky jídla a kávy, po vzájemné dohod u vybraných projekt monost ásteného home office, a další